Detail Transaksi

Order ID #1311
Token 5411523671326
Harga Rp100.975
Dikirim 2018-04-14 09:28:59
Diproses 2018-04-14 09:31:07
Status Transaksi Sukses
No Reff E4E930355688
Status Success
Email enrikxxxx@gmail.com
Status PP UNVERIFIED
Nama Enriko Bastian
Nomor 089563132XXX
Produk THREE 100.000