Detail Transaksi

Order ID #158
Token E031521013370
Harga Rp6.575
Dikirim 2018-03-14 14:44:21
Diproses 2018-03-14 14:53:05
Status Transaksi Sukses
No Reff 18031000238339
Status Success
Email gosdoxxxx@gmail.com
Status PP VERIFIED
Nama Agus Setiawan
Nomor 083867371XXX
Produk AXIS 5.000